Культура

Наказ про затвердження бюджетних програм на 2019 р
4030_забезпечення_дiял_ностi_бiблiотек
4060_забезпечення_дiял_ностi_палацiв_i_будинкiв_кул_тури,_клубiв,_центрiв_дозвiлля_та_iн.
4081_iншi_заклади_та_заходи_в_галузi_кул_тури_та_мистецтва
4082_iншi_заклади_та_заходи_в_галузi_кул_тури_i_мистецтва
Звiт_про_виконання_паспорта_бюджетноi_програми_мiсцевого_бюджету_за_2018_рiк_(1011100)
Звiт_про_виконання_паспорта_бюджетноi_програми_мiсцевого_бюджету_за_2018_рiк_(1014030)
Звiт_про_виконання_паспорта_бюджетноi_програми_мiсцевого_бюджету_за_2018_рiк_(1014040)
Звiт_про_виконання_паспорта_бюджетноi_програми_мiсцевого_бюджету_за_2018_рiк_(1014060)
Звiт_про_виконання_паспорта_бюджетноi_програми_мiсцевого_бюджету_за_2018_рiк_(1014080)
Звіт про роботу закладів культури району за I квартал 2019 року
Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік
21-од
28.11.2019