Інформація

Список юридичних осіб - ждерел формування НАФ, які передають документи до архівного відділу Троїцької районної державної адміністраії Луганської області

http://tr.loga.gov.ua/sites/default/files/spisok_no1_dzherel_formuvannya_naf_yaki_peredayut_dokumenti_do_arhivnogo_viddilu.pdf

Список юридичних та фізичних осіб - джерел формування НАФ, які не передають документи до архівного відділу Троїцької районної державної адміністрації Луганської області

http://tr.loga.gov.ua/sites/default/files/spisokno2_yuridichnih_ta_fizichnih_osib_formuvannya_naf_yaki_ne_peredayut_dokumenti_do_arhivu.pdf

Список юридичних осіб, в діяльності яких не утворюються документи НАФ, у зоні комплектування архівного відділу Троїцької районної державної адміністрації Луганської області

http://tr.loga.gov.ua/sites/default/files/spisok_yuridichnih_osib_v_diyalnosti_yakih_ne_utvoryuyutsya_dokumenti_naf_u_zoni_komplektuvannya.pdf