Прес-центр12 серпня 2019, 13:08

Відбулась нарада про порядок здійснення любительського і спортивного рибальства на водних об’єктах, розташованих на території району

На захід були запрошені начальник управління Державного агентства рибного господарства у Луганській області (далі - Луганський рибоохоронний патруль) Олександр Поляков, голова Троїцької районної організації Українського товариства мисливців та рибалок Михайло Рябоконь, представники органів місцевого самоврядування, громадської організації «Тополівське товариство любительського і спортивного рибальства», орендарі водних об’єктів, мешканці району.

У вступній промові Олег Сліпець зазначив, що у районі нараховується більше ніж 200 водних об’єктів площею від 0,10 га до декілька десятків гектар. Начебто забагато, але коли стає питання у мешканців району де поїхати порибалити, відпочити, то привабливими стають 10-15 водних об’єктів, які здебільшого знаходяться в  оренді, і найчастіше виникає конфліктна ситуація між орендарем і рибалкою.

Районна адміністрація - як орган державної влади і орендодавець водних об’єктів занепокоєні фактами маючих місце конфліктів, і ініціювали проведення наради.

Начальник управління агропромислового розвиту райдержадміністрації Олександр Шкальний виступив з пропозицією до любителів рибальства стосовно створення громадських організацій на прикладі ГО «Тополівське товариство любительського і спортивного рибальства» та взяття в оренду водних об’єктів.

Начальник управління Державного агентства рибного господарства у Луганській області Олександр Поляков ознайомив присутніх про порядок здійснення любительського і спортивного рибальства на рибогосподарських водних об’єктах та надав інформацію стосовно рибогосподарської експлуатації рибогосподарських водних об’єктів які розташовані на території Троїцького району.

Порядок здійснення любительського та спортивного рибальства регламентується  Правилами любительського і спортивного рибальства (далі – Правила рибальства), яких затверджено наказом Державного комітету рибного господарства України 15.02.1999 № 19 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.04.1999 за № 239/3562.

Правила рибальства також регламентують норму вилову (добування), заборонені місця, терміни заборони, мінімальний розмір риб та інших водних біоресурсів, дозволені та заборонені знаряддя лову тощо.

Дія Правил рибальства поширюється на всі водні об`єкти України, за винятком водойм, які знаходяться на території природно – заповідного фонду, риборозплідних господарств, водойм, які мають обмеження щодо їх спеціального використання (питні, технічні тощо), штучно створених ізольованих водойм або їх ділянок, на яких лов (добування) водних біоресурсів заборонено.

Згідно Правил рибальства на водоймах загального користування любительське та спортивне рибальство здійснюється безоплатно та без надання спеціальних дозволів.

На засадах спеціального використання водних біоресурсів (при здійснені любительського рибальства) на окремих водоймах або їх частинах відбувається за спеціальними дозволами органів рибоохорони.

Ці водойми або їх частини в місцях концентрації (скупчення) риб, водних безхребетних визначаються органами рибоохорони.

Порядок обчислення та внесення платежів (які необхідно здійснити для отримання дозволу) за спеціальне використання водних біоресурсів регламентується Інструкцією про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання водних живих ресурсів при здійсненні любительського і спортивного рибальства, затвердженої наказом Державного агентства рибного господарства України 15.02.1999 № 19 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.04.1999 за № 270/3563.

На території Луганської області рибогосподарські водні об`єкти або їх частини не визначенні з метою впровадження любительського лову водних біоресурсів на засадах спеціального використання, за відсутності доцільності, на підставі наявних та достатніх скупчень риби на водоймах загального використання, яка була б приваблива для риболовів – любителів щодо справляння плати за спеціальне використання.

Також відсутні культурні рибні господарства (КРГ), на яких Правила рибальства не поширюються.

Такі КРГ створюються на ізольованих водоймах місцевого значення або їх ділянках, з метою створення сприятливих умов та надання відповідних послуг риболовам – любителям, зі встановленням користувачем КРГ розміру плати.

Право безоплатного рибальства на водоймах, де впроваджене платне рибальства (які визначають органи рибоохорони), а також на тих, що закріплені за громадськими об`єднаннями, надається (за наявності відповідного посвідчення):

інвалідам І та ІІ груп;

учасникам ліквідації аварії на Чорнобильський АЕС І та ІІ категорій;

дітям до 16 років.

Відповідно Правил рибальства норма вилову за одну добу перебування на водоймі загального користування становить: риба – 3,0 кг, раки – 30 штук.

Вивезення з водойми риби та раків – як свіжому, так і в обробленому вигляді, незалежно від терміну перебування за добову норму, за винятків випадків, коли вага однієї рибини перевищує встановлену норму вилову.

У додатку до Правил рибальства визначені мінімальні розміри риб і водних безхребетних, дозволених до вилову по регіонам України.

За статтею 51 Водного кодексу України у користування на умовах оренди можуть надаватися водосховища (крім водосховищ комплексного призначення), ставки, озера та замкнені природні водойми для рибогосподарських потреб, культурно – оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей.

Водні об`єкти надаються в користування на умовах оренди без обмеження права загального водокористування, крім випадків, визначених законом.

Орендарі водного об`єкту зобов`язані передбачати місця для безоплатного забезпечення права громадян на загальне водокористування (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство тощо).

На території Луганської області впроваджена рибогосподарська діяльність, що здійснюється юридичними та фізичними особами (суб`єктами рибного господарства, які, за визначенням статті  1 Закону, провадять її відповідно законодавству) за наступними напрямами:

  • за режимами рибогосподарської експлуатація водних об`єктів на спеціальних товарних рибних господарствах (СТРГ) та на водоймах до 10,0 га, які діють за науково – біологічними обґрунтуваннями (НБО);
  • аквакультура (рибництво).

Рибогосподарська експлуатація водних об`єктів відбувається   відповідно Інструкції про порядок здійснення штучного розведення, вирощування риби, інших водних живих ресурсів та їх використання в спеціальних товарних рибних господарствах (далі - Інструкція), якої затверджено наказом Державного комітету рибного господарства України 15.01.2008 № 4 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.01.2008 за № 64/14755. 

Вирощування об`єктів аквакультури (товарної риби, рибопосадкового матеріалу) здійснюється відповідно Закону України «Про аквакультуру» від 18.09.2012 № 5293-VІ на створених штучно водоймах спеціального технологічного призначення, що визначається технічним проектом та/або паспортом, яка наповнюється за допомогою гідротехнічних споруд і пристроїв та призначена для створення умов існування і розвитку об`єктів аквакультури.

Інструкція, відповідно якої здійснюється рибогосподарська експлуатація водних об`єктів,  регламентує порядок здійснення штучного розведення, вирощування риби, інших  водних біоресурсів та їх використання, у тому числі ведення любительського та спортивного рибальства.

На водних об`єктах  Троїцького району Луганської області діють 6 суб`єктів рибного господарства: 5 за режимами рибогосподарської експлуатації  (СТРГ) та 1 водойма, яка діє за НБО, а саме:

І. Спеціальні товарні рибні господарства (СТРГ):

1. Арапівське водосховище. Користувач режиму рибогосподарської експлуатації - СФГ «Вікторія». Строк дії Режиму СТРГ: 26.06.2013 – 31.12.2022.

2. Бабичівське водосховище – 1. Користувач режиму рибогосподарської експлуатації  - ФГ «Східагротранс». Строк дії Режиму СТРГ: 01.08.2014 – 31.12.2023.

3. Ставок с. Царівка. Користувач режиму рибогосподарської експлуатації – ФОП Морозов Д.М. Строк дії Режиму СТРГ: 06.06.2011 – 31.12.2020.

4. Ставок с. Тимонове. Користувач режиму рибогосподарської експлуатації – ФОП Прокопенко В.О. Строк дії Режиму: 02.11.2018 – 31.12.2027.

5. Тимонівське водосховище. Користувач режиму рибогосподарської

експлуатації – ФОП Свистун М.І. Строк дії Режиму: 28.01.2019 – 31.12.2029.

ІІ. Водойми, які діють за науково – біологічними обґрунтуваннями (НБО):

1. Ставок поблизу с. Козарь. Користувач НБО – СФГ «Берізка». Строк дії НБО законодавством не передбачається.

2. Ставок на території Воєводської сільської ради. Користувач НБО –    СТОВ «Воєводське». Строк дії НБО законодавством не передбачається.

На всіх інших водних об`єктах Троїцького району Луганської області, у тому числі яких  надано в оренду, любительське та спортивне рибальство здійснюється на умовах загального використання водних біоресурсів (безоплатно), згідно Правил любительського та спортивного рибальства.

Під час наради Олександр Поляков надав роз’яснення на численні запитання присутніх.